POBIERZ WYDRUK I WYŚLIJ SWOJĄ KARTĘ DO GŁOSOWANIA

download print and mail your ballot 

Wolność nie polega na robieniu tego, co lubimy, ale na posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy.

Freedom is not about doing what we like, but about having the right to do what we should.

 

Pope John Paul II